Obornik

Obornik z gospodarstwa w Marzęcinie jest nawozem naturalnym powstającym przy hodowli krów i byków mięsnych w systemie głębokiej ściółki. 


Obornik powstaje na bazie ściółki ze słomy. Dzięki utrzymaniu zwierząt w systemie głębokiej ściółki odchody są równomiernie i dokładnie mieszane ze słomą. Dodatkowo obornik po wybraniu z obory jest pryzmowany w sposób pozwalający na optymalne napowietrzenie masy, co powoduje szybszą mineralizację. Obornik w formie w jakiej jest sprzedawany zapewnia doskonałe zasilenie gleby w masę próchniczą. Ponadto straty masy wynikające z mineralizacji powstają już na terenie gospodarstwa, więc decydując się na dalsze przechowanie kupujący nie naraża się na dużą stratę materiału.

Obornik sprzedawany jest bezpośrednio z gospodarstwa w którym utrzymywane jest wyłącznie bydło, więc macie Państwo pewność, że obornik jest w 100% bydlęcy. Bydło karmione jest w sposób tradycyjny: trawa, siano, sianokiszonka i śruta zbożowa oraz w okresie zimowym wysłodki buraczane. Zwierzęta nie mają dostępu do pasz GMO (głównie soja) oraz w gospodarstwie nie stosuje się antybiotyków ani hormonów, poza przypadkami klinicznymi.

Tab. Zawartość (w kg/t obornika) składników mineralnych w nawozach organicznych pochodzenia zwierzęcego. Wartości azotu są mniejsze zwłaszcza w oborniku sezonowanym.

Nawóz Azot (N) Fosfor P2O5 Potas K2O
Obornik 4,5 - 5,5 2,0 - 4,0 4,0 - 6,0

Poza właściwościami chemicznymi (zasobność w makro i mikroelementy) należy zwrócić uwagę na fizyczne właściwości obornika. Stosowanie nawozów naturalnych wzbogaca glebę w próchnicę powodując tzw. gruzełkowatość gleby. Efekt ten ułatwia uprawę gleby, sprawia, że warunki wodno-powietrzne w glebie są korzystniejsze dla roślin, oraz, co ważne wobec powtarzających się susz - trwalej i w większej ilości wiąże wodę w glebie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz